Gratis verzending vanaf 75,00 EUR - persoonlijke levering in de regio Maaseik - Dilsen-Stokkem - Maasmechelen

Ons privacybeleid


Uw privacy is belangrijk voor Cajan Fashion. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Daarom doen wij ons uiterste best om uw privacy te beschermen. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en de verbetering hiervan. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden, tenzij u daartoe expliciet toestemming hebt gegeven. 

Toepassingsgebied

Ons privacybeleid is van toepassing op de diensten van Cajan Fashion, met name het gebruik van de website www.cajan-fashion.be en de daarop aangeboden dienstverlening.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te aanvaarden.

Ons privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Bij vragen over ons privacybeleid kan u met ons contact opnemen. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Over de gegevensverwerking

Uw gegevens worden door ons geregistreerd, verwerkt en opgeslagen voor de afhandeling van uw aankoop, voor het beheer van onze diensten, onze administratie, eigen marketingdoeleinden en om strafbare daden te voorkomen.  

Het doel van deze registratie / verwerking houdt altijd direct verband met onze dienstverlening naar u toe.

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, met het oog op de contractafwikkeling en/of afrekening, voor eigen marketingdoeleinden of indien u hiertoe vooraf toestemming hebt gegeven.

In het kader van de afhandeling van uw bestelling ontvangen bepaalde dienstverleners (zoals bijv. logistieke partners en banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafhandeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners enkel gebruikt worden om hun opdracht te vervullen.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, en wie toegang heeft tot deze gegevens.

Gebruik van onze diensten

Bij aanmelding voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Webshop

Onze webshop werd ontwikkeld met software van Shopify.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Shopify is verplicht om passende maatregelen te nemen ter beveiliging van de door ons verzamelde gegevens.

Shopify E-mails

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de toepassing “Shopify E-mails”.

Shopify E-mails zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Wenst u onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen? Dan kan u zich via “unsubscribe”-link, die u onderaan elke geautomatiseerde mail kan terugvinden, uitschrijven.  

Uw persoonsgegevens worden door Shopify E-mails beveiligd opgeslagen. Shopify E-mails maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Shopify E-mails behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mollie

Voor het afhandelen van de online betalingen maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek 

Wij maken gebruik van de diensten van verschillende logistieke partners (bv. B-post, PostNL, …) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hun delen. Onze logistieke partners gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.  

Communicatie

Wanneer u ons contacteert via e-mail, social media of via andere berichten, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren.   Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit kan noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van uw vragen / verzoeken. Deze gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Het accepteren van cookies is niet noodzakelijk voor het bezoeken van onze website. Let er wel op dat onze website en service slechts beperkte functies heeft, als u ons niet toestaat om cookies te plaatsen.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. U kan dit simpelweg aangeven door ons te contacteren via de contactgegevens die hieronder vermeld worden. Wij doen dan het nodige voor de verwijdering van uw gegevens. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw klantenprofiel wordt echter wel buiten gebruik gesteld. Alle verzamelde gegevens en documenten die wij naar aanleiding van uw aankoop hebben opgesteld worden verwijderd.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Wij bieden daarom alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, verbeteren of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Contactgegevens

 

CAJAN FASHION

E info@cajan-fashion.be